Nyereményjáték

 

„Nyerj hét éjszakás nyaralást Adaaran Select Hudhuranfushi szigetén” játék Részvételi- és  játékszabályzata

 

A BUCOMA Travel Kft. (a továbbiakban: „Szervező”) az alábbi részvételi szabályzatot (a továbbiakban: „Részvételi Szabályzat”) hirdeti meg a 2023. december 27. és 2024. janurá 30. napja között megrendezésre kerülő „Nyerj hét éjszakás nyaralást Mirihi Island Resort szigetén” nevű promóciójára (a továbbiakban: „Játék”) vonatkozóan.

 

A Játék Szervezője: BUCOMA Travel Kft. (székhely: 1138 Budapest, Danubius utca 14., cégjegyzékszám: 01 09 398992, adószám: 12352050-2-41).

 

 1. A Játék időtartama és részvétel feltételei

 

1.1 A Játék 2024. március 31. és 2024. április 30. között tart, mely időszak a nyereményjáték tekintetében promóciós időszaknak is tekintendő egyben. A Játék csak a promóciós időtartamban aktív. A szervező fenntartja a jogot, hogy indokolás és előzetes értesítés nélkül ezt az időtartamot egyoldalúan módosítsa akár a Játék időtartama alatt is.

 

 

1.2 A Játékban kizárólag - az 1.3. pontban meghatározott kizáró okok hatálya alá nem eső - 18 éven felüli természetes személy vehet részt (a továbbiakban: „Játékos”), aki eleget tesz az e szabályzatban foglaltaknak.

 

1.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Meta valamennyi hibáiból fakadó felelőssége kizárt. Szervező nem felel olyan esetekben sem, ahol a Játékos profilja időközben megváltozik vagy a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai hiba lép fel (különösen, de nem kizárólag: adatok, bejegyzések vagy a Játékos elérhetőségének megváltozása stb.) és ilyen hibák miatt a Játékos a Játékban nem tud részt venni.

 

1.4 A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyv, Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, valamint a Játékok lebonyolításában részt vevők, egyéb közvetlen közreműködők és azok Ptk. szerinti hozzátartozói.

 

1.5 Játékban való részvétel feltétele a jelen Részvételi Szabályzat és a Játékot meghirdető oldalon meghatározott valamennyi feltétel elfogadása.

1.6 A Játékos kizárólag valós, általa használt Instagram profillal (e-mail címmel) jogosult részt venni a Játékban. A Játék során regisztrált e-mail címek tekintetében az e-mail cím hiányosságáért/hibájáért, pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése, jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

1.7 A Játékosokat a Részvételi Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben Játékos bármely okból nem felel meg a Részvételi Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

1.8 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett Játékából azt, aki bármely, a BUCOMA Travel Kft. (Aurora Travel) által szervezett Játékban csalást/hamisítást követ el.

1.9 A Játékban minden Játékos csak egyszer vehet részt.

 

1.10 A Nyertes kifejezetten hozzájárul és kötelességének fogadja el, hogy az út időtartama alatt naponta egy alkalommal az Aurora Travel oldal Facebook csoportjában (ld. Maldív-szigetek élménymegosztó csoport oldalán) képes bejegyzést tesz közzé Nyereményutazásáról és az ezzel kapcsolatban szerzett élményeiről beszámol, továbbá naponta minimum 3 db "Instagram story"-t,  valamint naponta minimum 1 db Insatgram posztot tesz közzé, amelyből legalább két darabnak "Reels videónak kell lennie". A Nyertes kifejezetten hozzájárul, hogy az e pontban említett valamennyi bejegyzést, "sztorit", valamint "reels videót" az Aurora Travel hivatalos Instagram és Facebook oldalának megjelölésével teszi közzé.

 

1.11 A Nyeremény készpénzre és más nyereményre nem váltható. Szervező ezzel kapcsolatban levelezést nem folytat.

 

1.12 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

1.13 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyeremény 2024. november 1. és 2024. december 10. között, előre, de legkésőbb 2024. május 15. napjáig egyeztetett időpontban használható fel.  Játékos e határidő elmulasztásáért a Szervezőt semminemű felelősség nem terheli.

 

 1. A Játék menete

 

 1. Likeold a Nyereményjátkunkhoz tartozó Facebook bejegyzésünket
 2. KKövess minket Instagramon: https://www.facebook.com/groups/241133511170126
 3. Jelöld meg a Nyereményjátkunkhoz tartozó bejegyzés alatt két ismerősödet

 

 

 1. A nyertes kiválasztása

 

3.1. A Játékra jelentkezők közül a Szervező 1 Nyertest és 1 Pótnyertest választ ki legkésőbb 2024. május 5-ig élő közvetítésben. A Szervező a kiválasztott Játékos nevét először a "Maldív-szigetek élménymegosztó csoport"-ban teszi közzé 2024. május 5-ig. Amennyiben a Nyertes a bejegyzésre nem válaszol, e-mailben nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel (info@auroratravel.hu), a Szervező e-mailben is értesíti a Nyertest 2024. május 7-ig. Amennyiben a Nyertes legkésőbb 48 órán belül nem válaszol, a Szervező felveszi a kapcsolatot a Pótnyertessel.

 

3.2. A Szervező a Nyertes nevét a Szervező Facebook csoportjában (https://www.facebook.com/groups/241133511170126) is közzéteszi. A nyilvánosságra hozatalhoz a Nyertes feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul.

 

 1. Nyeremény

 

 

4.1. A Nyeremény a Szervező (BUCOMA Travel Kft. 1138 Budapest Danubius utca 14.) által biztosított az alábbiak szerint: Maldív-szigeteki nyaralás 7 éjszaka Adaaran Club Hudhuranfushi szigetén, all inclusive ellátással, kishajós transzferrel és repülőjeggyel 2 fő részére Budapest-Malé útvonalon.

 

4.2 A Nyertesnek legkésőbb 2024. május 15-ig kell rendelkeznie az utazás dátumáról az info@auroratravel.hu címre megküldött e-mailben.

 

4.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyeremény 2024. május 15-ig, előre egyeztetett időpontban használható fel jelen Játékszabályzat 1.13 pontjában foglaltak szerint.

 

4.4 A koronavírus járvány és egyéb járvány által okozott előre nem látható szabályozások módosíthatják a nyereményt, vagy annak időpontját, amelyről minden esetben előzetes értesítést kap a Nyertes. Továbbá a Nyertes felelőssége, hogy megfeleljen az utazáskor aktuális belépési feltételeknek, szükség esetén a saját költségén teszteltessen, vagy egyéb dokumentumokat szerezzen be.

 

4.5 A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Nyertes viseli. A Szervezőt a Nyeremények átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. Minden esetlegesen felmerülő további költség (pl. de nem kizárólag: útiköltség) a Játékost terheli.

 

 1. Az adatok kezelője

 

A BUCOMA Travel Kft. a nyereményjáték során kezelt adatok védelmére és kezelésére vonatkozó további rendelkezései az alábbi oldalon érhetők el: www.auroratravel.hu

 

 

 1. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

 

 

6.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékra jelentkeznek és abban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy kiválasztás, illetve nyertesség esetén nevüket és Instagram oldalukat a Szervező minden további feltétel, megkérdezés és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza. Az adatok kezelését a BUCOMA Travel Kft. végzi.

 

6.2. A Játékos adatainak kezelésére vonatkozóan a https://www.auroratravel.hu/adatvedelem honlapon elérhető Adatkezelési tájékoztatóban további információk találhatók.

 

6.3 A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: (e-mail: info@auroratravel.hu,  telefon: +36 1 787-88 88; cím: 1138, Budapest, Danubius utca 4.).

 

6.4 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

 

 1. A Meta mentesítése

 

 

Ezt a nyereményjátékot a Meta semmilyen formában nem támogatja, azt nem a Meta rendelte meg és nem a Meta szervezi vagy kezeli. A Játékos által megadott információkat a Szervező részére adta meg és nem a Meta részére. A Játékos által megadott adatokat a Szervező kizárólag a 6. pont szerinti módon és célból használhatja fel.

 

 

 1. Vegyes rendelkezések

7.1 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékot bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Játékban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen igényt. A Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

7.2 Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

7.3 Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át egyeztetett időpontig és egyeztetett módon, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

7.4 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Budapest, 2023. december 27.

Iratkozz fel Te is
hírlevelünkre!

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

Az adatkezelést kötelező elfogadni!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

Az adatkezelést kötelező elfogadni!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!